لبخند بزن :وقتی داری میری دانشگاه.... چون خیلی ها آرزو دارن درس بخونن.
لبخند بزن :چون تنت سالمه..... چون خیلی ها حاضرن کل ثروتشونو بدن تا خوب شن
لبخند بزن :چون زنده ای. و میتونی توبه کنی. ولی خیلیا مردنو رفتن....
لبخند بزن