عشق مثل نمازه وقتی نیت کردی دیگه نباید سرتو بچرخونی