دیوونگی یعنی :عکسشو تو گوشیت هی نیگاه کنی ، واسه بار هزارم..
انگار تاحالا ندیدیش.. بوسش کنی مـــحکـــم مــث دیـوونه ها!
بگی خو آخه دلم همش یه ذره میشه برات..
یهو از دلتنگی بغض کنی و اشکات بریزه و آروم تو دلت بگی دوست دارم.
کاشکی میفهمیدی