امروز تولدمه

بهم تبریک نمیگین .....

نظرتون درمورد اینکه تولدم با تولد مردترین مرد دنیا یکی شده چیه ؟