فقط یه موتور سوار ایرانی میتونه، همزمان با گوشیش به طرف اونور خط فحش بده و به راننده جلویی هم فحش بده، به دختر تو پیاده رو هم تیکه بندازه . . . . .