چقدر خوبه ...

 

چقدر خوبه بعضی از آدما بدونن

که اگر چیزی رو به روشون نمیاری

“از سادگی نیست” شاید

دیگه اونقدر واست مهم نیستن

که روشون حساس باشی....

/ 0 نظر / 3 بازدید