دنیا ....

دنـــــیـــــــا :
بازی هایت را سرم درآوردی
گرفتنی ها رو گرفتی
دادنی ها رو ندادی
حسرت ها رو کاشتی
زخم ها رو زدی
دیگه بسه چون چیزی نمونده ، بگذار بخوابم …
محتاج یک خواب بی بیدارم !

/ 0 نظر / 8 بازدید