انتقام ....

یه بنده خدایی تعریف میکرد:
یه چند سال پیش باغ وحش زدیم تو شهرمون
قیمت بلیط زدیم ۵۰۰ت کسی نیومد.
کردیمش۳۰۰ت کسی نیومد.
۱۰۰ت بازم کسی نیومد.
مجانی کردیم همه اومدن تو باغ وحش. در رو قفل کردیم قفس شیر و باز کردم.
صدا زدم خروجی ۵۰۰۰تومن
و اینگونه انتقام گرفتیم از مردم شهرمون !

/ 0 نظر / 3 بازدید