عشق .....

عشــ❤ـــق ��خـــودش بــوجــودمـــیـاد��نـــــیاز ے بـــــه ایـــــن دوســـــتـــ��ــیهـــــا ے بـــی هـــدف نیســــت دلـــــتُ وادار بـــه عــا شقــــ��ـی نــکــن کـه بــعــد مــــجبور بشـــی❗خـــیـــانـــت کــــنی ...!!!

/ 1 نظر / 13 بازدید