بدون شرح ...

 

همیشه یک ذره حقیقت پشت هر "فقط یه شوخی بود" هست ... !
یک کم کنجکاوی پشت "همین طوری پرسیدم" هست ... !
قدری احساسات پشت "به من چه اصلا" هست ... !
مقداری خرد پشت "چه میدونم" هست ... !
و اندکی درد پشت "اشکالی نداره" هست

/ 0 نظر / 8 بازدید