دوستت دارم ...

دختر کوچولو : چیکارم داشتی گفتی بیام اینجا ؟
پسر کوچولو : میشه با پسرای دیگه بازی نکنی ؟
آخه من خیلی دوستت دارم !

/ 0 نظر / 3 بازدید