می گویند ...

می گویند : خوش به حالت .

از وقتی رفته خم به ابرو نیووردی !
نمی دانند بعضی درد ها کمر خم میکند ، نه ابرو ....

/ 1 نظر / 3 بازدید
baran

سلام چه جمله زیبایی