خل شدن ....

از یکی می پرسن چی شد خل شدی ....

 

میگه : من یک زن گرفتم یک دختر 18 ساله داشت ، دختره زن بابام شد ، پس زن من مادر زن بابام هم شد و بابام داماد من شد ، من شدم پدر زن بابام !!!

دختر زنم پسر زائید که میشد داداش من و نوه زنم ، پس نوه من هم بود ، پس من پدر بزرگ داداشم هم بودم

زنم پسر زائید در نتیجه زن بابام خواهر ناتنی پسرم شد و پسرم داداش من !!!

تو باشی خل نمیشی ..؟؟؟؟؟

/ 1 نظر / 7 بازدید