راستشو بگو ....

اگه بخوای منو بزنی ک نمیتونی بزنی حالا ب فرض با چی میزنی؟
1:دمپایی
2-مگس کش
3-چاقو
4:دلم نمیاد بزنمت
5:مشت
6:لگد
7:کمربند
8:کی میتونه بزنتت
10:با چوب
11:گلدون
12:هر چی دستم بیاد
13:بیل

14:خودت بگو ....

 

/ 2 نظر / 7 بازدید