زیباتزین دوستت دارم ...

 

زیباترین لحظه زندگیم لحظه با تو بودن بود
زیباترین هدیه عمرم محبت تو بود
زیباترین تنهاییم گریه برای تو بود
زیباترین اعترافم عشق تو بود
دوستت دارم عزیزم.....

/ 0 نظر / 4 بازدید