هی تو ...

هی تو!
تویی که از من خواستی باور کنم که دیگر تنها نیستم؛
حالا با رفتنت، هم تنهاییم را باور کردم،
هم باور کردم که هیچ گاه نباید به باورهایم تکیه کنم...

/ 1 نظر / 11 بازدید
شعیب

سلام همیشه در سکوت باشیم تا مبادا در صدایمان توقعی باشد که خاطری را بیازارد