عاشق است دیگر ...

عشقش سر کلاس که زنگ میزد میگفت :آقا اجازه!

بریم آب بخوریم؟


حالا مدتهاست که دیگر اجازه نمیگیرد و این بار

معلم به او میگوید :چند وقته خیلی داغونی برو یه آبی به دست

و صورتت بزن!

/ 0 نظر / 15 بازدید