فرق عشق با ازدواج ...

شاگردی از استادش پرسید: عشق چست ؟
استاد در جواب گفت: به گندم زار برو و پر خوشه ترین شاخه را بیاور اما در هنگام عبور از گندم زار، به یاد داشته باش که نمی توانی به عقب برگردی تا خوشه ای بچینی…
شاگرد به گندم زار رفت و پس از مدتی طولانی برگشت.
استاد پرسید: چه آوردی ؟
با حسرت جواب داد:هیچ! هر چه جلو میرفتم، خوشه های پر پشت تر میدیدم و به امید پیداکردن پرپشت ترین، تا انتهای گندم زار رفتم.
استاد گفت: عشق یعنی همین…!
شاگرد پرسید: پس ازدواج چیست ؟
استاد به سخن آمد که : به جنگل برو و بلندترین درخت را بیاور اما به یاد داشته باش که باز هم نمی توانی به عقب برگردی…
شاگرد رفت و پس از مدت کوتاهی با درختی برگشت .
استاد پرسید که شاگرد را چه شد و او در جواب گفت: به جنگل رفتم و اولین درخت بلندی را که دیدم، انتخاب کردم. ترسیدم که اگر جلو بروم، باز هم دست خالی برگردم .
استاد باز گفت: ازدواج هم یعنی همین…!
و این است فرق عشق و ازدواج

/ 8 نظر / 9 بازدید
عمه

سلام.آقاسعید ایناروازکجامینویسی؟درست برعکسه...عشق دریک لحظه است اما ازدواج هیچوقت دریک نگاه ولحظه شکل نمیگیره[لبخند]

㋡♥ سپیده㋡♥

سلام گودزیلا..[نیشخند][نیشخند] کدوما ب کنار تو خودت ک کناری داداش[نیشخند][نیشخند] جیگول بیگول دادی ک دادی ب من چ ای بابا [رضایت][لبخند][خونسرد] من درسته تو این زمینه ها کارشناسم و متخصص ولی خوب در مورد وب شما نظری ندارم فعلااااااااااااااااااااااااااااا[رضایت][لبخند][خونسرد] اونی ک باید خجالت بکشه من نیستم تویی جوجه فنچ[شیطونک][شیطونک] خوبه ک اعتراف کردی ناقص العقلی...حالا من مامان جنتی باشم ب تو چی میرسه؟؟ خودشو نمیگه لبو[زبان][نیشخند][شیطونک][خنده]

㋡♥ سپیده㋡♥

خدایا به او بفهمان که چقدر دوستش دارم به او بفهمان که بدون او زندگیم پوچ و بی معنی است خدایا به او بفهمان که وقتی در کنارم نیست چقدر دلم برایش بی طاقتی میکند به او بفهمان که اینقدر مرا عذاب ندهد خدایا به او بفهمان که من هم مانند او غرور دارم و گاهی این غرور مسخره مرا از او دور میکند خدایا به او بفهمان تنها آرزویم او ورسیدن به اوست خدایا به او بفهمان که نیازمندش هستم به او بفهمان که خواهانش هستم حتی اگر از روح لطیفش از چشم سیاهش از جسم مغرورش دور باشم حتی اگر در کنارم نباشد حتی اگر مثل همیشه با غرور و بی رحمی مرا ترک کند باز هم خواهانش هستم و خواهم بود ((به او بفهمان))

㋡♥ سپیده㋡♥

خیلی سخته… به خاطر کسی که دوسش داری… همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!! بعد بفهمی… خودت تو لیستی بودی که…! اون به خاطر یکی دیگه… خطت زده..!

㋡♥ سپیده㋡♥

لحظاتی وجود دارند که دراز کشیده ای خیره به آسمان و یک چیزی مثل صاعقه وجودت را خالی میکند. زیرلب میگویی: دیگه مهم نیست! و یك چیزی توی زندگی ات تمام میشود بترس از روزی که دیگر برایم مهم نباشی...[نگران]

㋡♥ سپیده㋡♥

ارزش دوست برایم به قدریست که پلی شوم برای عبورش حتی اگر لحظه ای به زیر پایش نگاه نکند. [پلک]