واقعا که ...

دختره موقع شطرنج بازی کردن٬ از سربازای شطرنجم شماره میگیره.....!
اونوقت پست گذاشته اگه بخوای منو ب دست بیاری خیلی باید تلاش کنی!!!!!

/ 0 نظر / 4 بازدید