عشق ....

دخترعمل پیوند قلب داشت, به پسر گفت منتظرم بمان و پسر با چشمان اشک بار گفت قلبم برای تو میتپد
دختربه هوش امد , سراغ پسر را گرفت پرستار گفت میدانی قلب چه کسی در سینه ات میتپد... دختر به گریه افتاد

.

.

.

.
در همین موقع پسر از دسشویی بیرون امد و گفت عزیزم چرا گریه میکنی .....!!!!!؟؟؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید