تنهایی ...

بهش گفتم دوست دارم باورنکرد
گفتم عاشقتم باورنکرد
گفتم تنهام نذار تنهام گذاشت
یه روز اومد پیشم
برام گل آورد گریه کرد گفت پشیمونم
منم خواستم بگم بخشیدمش بگم دوسش دارم
اما اون رفتو خیسی اشکاشو روسنگ قبرم جاگذاشت..

/ 9 نظر / 10 بازدید
㋡♥ سپیده㋡♥

اووووووووووووووووووووووووووووه سلام پستای گریه دار باز مینویسی... چیه پیری؟؟؟[ابله] چرا نظر خصوصی میذاری مگعه نگفتم نذاااااااااااااااااااار ابله[ابله][ابرو] میخوای کارناممو بذارم ببینی فوضولیت بخوابه؟؟؟ والااااااااااااااا[اضطراب][شرمنده]

㋡♥ سپیده㋡♥

گاهی هوس میکنم در آغوشت حل شوم ! باهمه سردیت، هنوز برایم گرمترین حس دنیایی …!

㋡♥ سپیده㋡♥

بـا ایـن شـراب هـا مـسـت نـمـی شـوم دیـگـر بـایـد دوبـاره سـراغ چـشـم هـای تـو بـیـایـم !

㋡♥ سپیده㋡♥

تو در هوای تمام شعرهایم جا مانده ای! خودت را که میگیری از بیت هایم، هوای جملاتم ابری میشود… با من بمان، تا پاییز شعرهایم با تو اردیبهشت شود…

نرجس

نَگـ ـذآر هَـ ـر کَسیـ ـ اَز رآهـ ـ رِسیـ ـد //// بـ ـا سـ ـآز دِلَتـ ـ تمیرینـ‌ـ نوازَندِگیـ ـ کُنَـ ـد///

نرجس

╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦ مــيخواهم اين راهي که من وتو آمده ايم را ازابــتدا ويران کنم تاهــيچ کس به اينــجايي که ما رسيده ايم نرسد ╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦╩╦

نرجس

عاشق شدن چه حس عجیبیست/// وقتی عاشق میشی تموم دنیات اون میشه/// ولی افسوس که با رد اون عشق/// دنیا رو سرت خراب میشه/// +ممنونم از حضورتون[گل]