پسر ....

پسرکه باشی
غمات اشک نمیشن که از چشات بریزن میشن یه غده گنده تو دلت
پسرکه باشی
روت نمیشه خودتو واسه کسی لوس کنی که مبادا بگن بچه ننه اس
پسر که باشی
عشقت اینه که یکی بهت اعتماد داشته باشه و بهت تکیه کنه

/ 0 نظر / 3 بازدید