سهم من ...

سهم من
خانه ای اجاره ای در قلب توست !
و هر روز …
ترس از ریختن وسایلم در کوچه ها !

/ 5 نظر / 9 بازدید
شعیب

سلام همیشه در سکوت باشیم تا مبادا در صدایمان توقعی باشد که خاطری را بیازارد

شعیب

سلام همیشه در سکوت باشیم تا مبادا در صدایمان توقعی باشد که خاطری را بیازارد

پسرک پاییز

دلم تنگ شده برای عکس هایی که از تو گوشیم پاک کردم برای دفتر خاطراتم که مدتهاست دیگه چیزی توش نمی نویسم برای کسی که مدتهاست ندیدمش برای آدمهای حسودی که دورم می چرخیدن و نشناختمشون برای آرامشی که مدتیه دیگه ندارمش برای خودم که حالا خیلی عوض شده!

شعیب

سلام عشق مثل عبادت کردن می مونه؛بعد از اینکه نیت کردیم دیگه نباید به اطراف نگاه کنیم ...