خوشبخت ترین آدمها ...

ﺧــــﻮﺷﺒﺨـــﺖ ﺗـــــﺮﻳﻦ ﺁﺩﻡ ﻫــــﺎ ؛
.
.
.
.
.
.
.
ﺍﻭﻧــــﺎﻳـــﻲ ﻫﺴﺘــــﻦ ﮐــــﻪ ﺍﻳـــﻦ ﺟﻤـــﻠﻪ ﺭﻭ
ﻣﻴﺸﻨـــﻮﻧﺪ :
" ﻋﻴــــــﺐ ﻧــــﺪﺍﺭﻩ،
ﺑﺎ ﻫـــــﻢ ﺩﺭﺳﺘـــــﺶ ﻣﻴﮑﻨﻴــــﻢ

/ 3 نظر / 12 بازدید
baran

بله واقعا خوشبخت است کسی که همدرد و مونس خوبی دارد[گل]