اس ام اس روز معلم جدید

اس ام اس روز معلم جدید • • •

معلم پارچه ی لطیف زر بافتی است

با تار محبت و پود علم

دکتر سنگری

معلمی شغل نیست هنر است

ذوق است ، ایثار است ، عشق است و فداکاری

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

پادشاهی پسر به مکتب داد

لوح سیمینش در کنار نهاد

بر سر لوح او نوشته به زر

جور استاد به ز مهر پدر

روز معلم مبارک

• • • اس ام اس روز معلم جدید  

 

• • •

معلم امانت داری است که

امانت او غیر از همه امانت هاست، انسان امانت اوست

امام خمینی(ره)

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

معلمی شغل نیست عشق است

اگر به عنوان شغل انتخابش کردی رهایش کن

و اگر عشق توست مبارک باد

معلم شهید محمدعلی رجایی

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

در میان صدقه هایی که مردم می دهند

هیچ صدقه ای ارزنده تر از یاد دادن علم و دانش نیست

پیامبر اکرم (ص)

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

اندیشه ام از تو سبز و آباد شده

از جهل و غم این فکرتم آزاد شده

در مکتب پاک و شاد استاد ببین

غم رفته زجانم ودلم شاد شده

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

در ملکوت

بانک بزرگی است که معلمان هر روز

از آن حقوق فوق العاده می گیرند

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

در مکتب تو همیشه شاگردم من

دور از رخ تو همیشه پر دردم من

در فصل بهار و روز استاد ببین

بی نور معلم این چنین زردم من

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

آموزش عشقم از همین مکتب توست

اندوخته ی سوادم از این لب توست

گفتم که مریضم و بیا بستر من

چون عامل دردم این غم و این تب توست

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

با این گچ عشق تخته ی جانم زن

خطّی ز کلام خود به ایمانم زن

صد درس در این کلاست آموخته ام

یک درس ز عشق جان ویرانم زن

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

بی انصافیست که تو را به شمع تشبیه کنم

زیرا شمع را میسازند تا بسوزد اما تو میسوزی تا بسازی

با سپاس و عرض تبریک فراوان

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

ای معلم تو را سپاس

ای آغاز بی پایان ، ای وجود بی کران ، تو را سپاس

ای والا مقام ، ای فراتر از کلام، تورا سپاس

ای که همچون باران بر کویر خشک اندیشه ام باریدی

روزت مبارک

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

آموزگارم ، تو باغبانی

می پرورانی بذروجودم ، با مهربانی

با درسهایت دیو جهالت از من گریزد

اندرزهایت ، بهر وجودم ، شد پاسبانی

من غرقه بودم در بحر غفلت

دستم گرفتی  ای ناجی من

من همچو قایق ، تو بادبانی

بر خوان ِ دانش من میهمانم

تو ای معلم ، خود میزبانی

کار تو باشد، ارشاد انسان

همکار ِ  خوب ِ  پیغمبرانی

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

معلم هدفت عشق است و ایثار

هزاران خفته از عشق تو بیدار

روزت مبارک

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

دبیر عزیزم

یاد تو همیشه در ذهنم

عشق تو در قلبم و عطر مهربانت همیشه در وجودم جاری است

روزت مبارک

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

تا خدا بوده و هست

معلم بوده و هست و هر روز ، روز معلم هست

معلمی هنر است عشقی است آسمانی

روزت مبارک

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

۱۰۰۰ گل سرخ تقدیم به معلم عزیزم

که به من درس صبر و وفاداری آموخت

و مرا در سرزمین دانش بارور ساخت

روزت مبارک

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

ای معلم : ای روشنی بخش دلها

براستی که تو بعد از خداوند (علم الانسان ما لم یعلم ) هستی

چگونه می توان تو را ستود و تو را سرود که تو خود سرود قافله ی تمدن هستی

• • • اس ام اس روز معلم جدید   • • •

دیروز میگفتم :

مشقهایم را خط بزن … مرا مزن

روی تخته خط بکش … گوشم را مکش

مهر را در دلم جاری بکن … جریمه مکن

هر چه تکلیف میخواهی بگیر … امتحان سخت مگیر

اما اکنون مرا بزن … گوشم را بکش .. جریمه بکن .. امتحان سخت بگیر

مرا یک لحظه به دوران خوب مدرسه باز گردان

   

/ 0 نظر / 3 بازدید