درد عشق ...

یادته اونشب که ساعت 2 بهت زنگ زدم بهم گفتی بد خوابت کردم ...
نبودی ببینی چه بلای سر دستام آوردم که شمارتو دیگه بی موقه نگیره.....

/ 0 نظر / 3 بازدید