بدون شرح ...

پسر:دوستت دارم!
دختر:پول داری؟
پسر:نه!
دختر:ماشین داری؟
پسر:نه!
دختر:خونه داری؟
پسر:نه!
دختر:بزن به چاک..
پسر:وقتی پول ندارم عابربانک همرامه!وقتی خونه ام از ویلا کمتر نداره! ماشین ندارم راننده دارم!
دختر:دوستت دارم!
پسر:بزن به چاک!!!!!

/ 0 نظر / 10 بازدید