دوستش داری و ...

گاهی سخت می شود …
دوستش داری و نمی داند
دوستش داری و نمی خواهد
دوستش داری و نمی آید
دوستش داری و سهم تو از بودنش
فقط تصویری است رویایی در سرزمین خیالت
دوستش داری و سهم تو
از این همه ، تنهایی است ....

/ 1 نظر / 12 بازدید
Deltang

گاهی برای بودن باید محو شد باید نیست شد گاهی برای بودن باید نبود