حس خوب ....

حس خوبیه ...

یکیو داشته باشی حتی 
زمانیکه سرش شلوغه ، یهو
برگرده بهت بگه : 
محض اطلاع حواسم بهت هستااا

/ 0 نظر / 3 بازدید